Връзката метод за целия свят

Връзката метод в Китай

Тел: (0086)(755)(83280295)

Факс: (0086)(755)(83274885)

E-Mail: Admin@MostChip.com

Linkman: Miss. Cynthia

MSN:Admin@MostChip.com

Връзката метод в Хонг

Тел: (852)(22434834)

Факс: (852)(22434258)

E-Mail: hk@MostChip.com

Linkman: Mr. Huang

Връзката метод в Индия

Тел: (0091)(44)(28442780)

Факс: (0091)(44)(28446567)

E-Mail: india@MostChip.com

Linkman:A.G. Rajan